Mir's Agora onderwijs

Mijn beide kinderen gaan naar Niekée Roermond waar innovatief onderwijs wordt gegeven. Agora-onderwijs  is een leercommunity (plein) waar men elkaar ontmoet, waar zelfkennis groeit en waar eigen kracht, passie en ongekende mogelijkheden worden ontdekt. Hoogdravend? Nee! Het biedt een leeromgeving die kinderen motiveert en recht doet aan de verschillen tussen kinderen. Ieder kind leert op zijn of haar manier. En niet alleen de leerlingen... het geeft de leerkrachten weer de gelegenheid om vanuit hun passie kinderen te begeleiden op de ontwikkelingstocht naar volwassen worden. En de ouders? Die krijgen niet alle ruimte voor betrokkenheid, maar maken deel uit van het netwerk van waaruit kinderen kunnen leren. En wil je meer? Ook dat kan! Mijn ervaringen, mijn vragen, mijn bedenkingen... ik mag ze allemaal publiceren op de website van Agora Roermond https://niekee.nl/blog/ouders-bloggen en dat doe ik nu al vanaf 2017 met veel passie en plezier! Ook ouders leren mee bij Agora... 

Sinds 2020 heb ik mijn kijk verbreed naar ook al die andere Agora-scholen die sinds 2018 zijn gestart. Mijn  passie is om hen te helpen bij het neerzetten van 'it takes a whole city to raise a child'. Hoe doe je dat als school, ouders bij je onderwijs betrekken? Je netwerk gericht inzetten?

Vanuit mijn eigen vakgebied organisatie-advies volg ik de groei van Agora-onderwijs; er zijn wetmatigheden en wijsheden die ook hier kunnen helpen het succes van Agora-onderwijs te vergroten. Door te inspireren, te reflecteren en te enthousiasmeren probeer ik hier een bijdrage aan te leveren in contact met Agoriaanse sprekers en meesters, individuele Agorascholen en de Agoravereniging. 

Bron: Agora Roermond - twitter

Wil je meer weten over Agora-onderwijs en welke scholen er in jouw buurt zijn?Kijk op: https://www.verenigingagoraonderwijs.nl